CEREKWICA, ul. Stawna - działka budowlana z przeznaczeniem pod usługi

Nieruchomość zlokalizowana w miejscowości CEREKWICA, gm. ROKIETNICA. (odległość Poznań ok. 25 km, Szamotuły ok. 13 km, Rokietnica ok. 7km, obwodnica S11 ok. 6km).

Idealna dla klienta ceniącego ciszę i spokój, pragnącego uciec od codziennego gwaru dużego miasta, ciesząc się urokami pobliskich lasów i jezior (Pamiątkowskie – 5km, Kierskie – 10km).

Działka budowlana o powierzchni 2511m2.

Możliwość budowy:

 • dom wolnostojący;
 • dom wolnostojący dwulokalowy;
 • dom wolnostojący z przeznaczeniem pod usługi.

 

Poniżej przykładowe projekty budowlane ze stron: archon, extradom.

 

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z usługami, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących;

2) dopuszczenie lokalizacji wyłącznie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce budowlanej;

3) dopuszczenie realizacji lokali usługowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;

4) zakaz lokalizacji budynków usługowych;

5) zakaz lokalizacji budynków gospodarczych;

6) dopuszczenie lokalizacji budynków garażowo-gospodarczych wbudowanych lub dobudowanych do budynków mieszkalnych;

7) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,20, liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;

8) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 35%;

9) maksymalną wysokość:

 • budynków mieszkalnych – 9,0 m do najwyższego punktu dachu,
 • budynków garażowo-gospodarczych – 5,0 m do okapu dachu stromego lub do najwyższego punktu dachu płaskiego;

10) geometrię dachów:

 • budynków mieszkalnych – dachy strome o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 35° do 45°,
 • budynków garażowo-gospodarczych – maksymalny kąt nachylenia połaci dachowych 30°;

11) liczbę kondygnacji:

 • budynków mieszkalnych – maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne,
 • budynków garażowo-gospodarczych – jedna kondygnacja nadziemna;

12) minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych – 2500 m²;

13) nakaz zapewnienia na terenie działki budowlanej, wliczając w to stanowiska postojowe w budynkach garażowo-gospodarczych, co najmniej:

 • dwóch stanowisk postojowych na jeden lokal mieszkalny,
 • jednego stanowiska postojowego na 50 m² powierzchni usług lokalu usługowego;

14) obsługę komunikacyjną: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 9 – Poz. 1628

 • terenu 1MN/U – z terenu drogi publicznej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 7KD-D lub z terenu drogi wewnętrznej 13KDW,
 • terenu 2MN/U – z terenów dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 8KD-D i 10KD-D,
 • terenu 3MN/U – z terenu drogi publicznej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 10KD-D,
 • terenu 4MN/U – z terenów dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami 9KD-D i 10KD-D.

 

Metraż: 2511m2 (ok. 63,1m x ok. 39,9m)

 

Media: prąd w granicy działki, woda, kanalizacja, gaz, telekomunikacja w drodze

 

Cena: 329 000,00 zł

 

Bezpłatnie pomagamy w uzyskaniu najkorzystniejszego finansowania na zakup nieruchomości. Współpracujemy z notariuszem, doradcą finansowym oraz prawnikiem.

 

Przystanek Nieruchomości – Twój pośrednik

os. Bolesława Śmiałego 11, Poznań

 

e-mail: przystanek.nieruchomosci@gmail.com

tel. 500 114 872

 

Powyższa oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów.

PRZYSTANEK NIERUCHOMOŚCI

 

os. Bolesława Śmiałego 11

60 - 682 Poznań

 

tel. 500 114 872

e-mail: przystanek.nieruchomosci@gmail.com

 

Godziny otwarcia: pon. pt. 10.00 - 16.00 / wt. śr. czw. 10.00 - 17.00

 

NUMER LICENCJI: 27019

03 stycznia 2023