CHLUDOWO, ul. Łagiewnicka - działka budowlana - 846m2

Działka budowlana wraz z udziałem w drodze – Chludowo, gm. Suchy Las, ul. Łagiewnicka, dz. 662.

Odległość; Suchy Las – 10km, Oborniki – 11 km, Poznań – 15km.

 

Idealna dla klienta ceniącego ciszę i spokój, pragnącego uciec od codziennego gwaru dużego miasta, ciesząc się urokami pobliskich lasów.

 

Metraż: 846 m2

Media: woda, kanalizacja, prąd, gaz, telekomunikacja w drodze

 

14MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

§ 8. 1. Dla terenów MN ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszczenie lokalizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących oraz budynków gospodarczych lub garażowych;

2) na jednej działce może być zlokalizowany tylko jeden budynek mieszkalny oraz jeden budynek gospodarczy lub garażowy;

3) dopuszczenie budowy garażu jako integralnej części budynku mieszkalnego;

4) maksymalną powierzchnię zabudowy - 30% powierzchni działki;

5) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 60% powierzchni działki;

6) dla terenów oznaczonych symbolem 4MN, 10MN oraz 14MN ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 12 m od linii lasu, zgodnie z rysunkiem planu;

7) dachy strome o kącie nachylenia połaci dachowych od 25° do 40°;

8) wysokość budynków mieszkalnych do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, i nie więcej niż 9,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;

9) wysokość budynków gospodarczych i garażowych - 1 kondygnacja nadziemna i nie więcej niż 6,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;

10) powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego i garażowego – nie więcej niż 40 m²;

11) dopuszczenie kondygnacji podziemnej jeżeli pozwalają na to warunki gruntowo-wodne;

12) lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych na działce w ilości minimum 2 miejsca na każdy lokal mieszkalny;

13) dopuszczenie remontu, przebudowy, rozbudowy lub rozbiórki istniejących budynków z zakazem rozbudowy, nadbudowy na cele inne niż ustalone w przeznaczeniu terenu, zgodnie z parametrami i wskaźnikami określonymi w planie.

 

Cena: 249 000,00 zł

 

Bezpłatnie pomagamy w uzyskaniu najkorzystniejszego finansowania na zakup nieruchomości. Współpracujemy z notariuszem, doradcą finansowym oraz prawnikiem.

 

Przystanek Nieruchomości – Twój pośrednik

os. Bolesława Śmiałego 11, Poznań

 

e-mail: przystanek.nieruchomosci@gmail.com

tel. 500 114 872

 

Powyższa oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów.

PRZYSTANEK NIERUCHOMOŚCI

 

os. Bolesława Śmiałego 11

60 - 682 Poznań

 

tel. 500 114 872

e-mail: przystanek.nieruchomosci@gmail.com

 

Godziny otwarcia: pon. pt. 10.00 - 16.00 / wt. śr. czw. 10.00 - 17.00

 

NUMER LICENCJI: 27019

24 maja 2023