ROBAKOWO, gm. Kórnik - działka inwestycyjna 1,1805 ha z pozwoleniem na budowę

Na sprzedaż działka inwestycyjna z pozwoleniem na budowę z decyzją wykonalności dla dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych, jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej wraz z dziewiętnastoma zbiornikami bezodpływowymi na ścieki sanitarne oraz drogą wewnętrzną.

 

Nieruchomość zlokalizowana w miejscowości ROBAKOWO, gm. KÓRNIK (odległość do Poznania ok. 20 km, Środa Wielkopolska ok. 16,7 km, S11 ok. 2,2 km).

 

Metraż działki: 1,1805 ha
Wymiary działki: ok. 82m x 127m x 95,5m x 148m.

Media: prąd, woda, gaz (w ul. Polna)

 

Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy, zezwalająca na budowę: teren oznaczony w planie symbolami 2MN, 3MN

 

Ustala się:

  • lokalizację jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego na działce budowlanej,

  • dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych w lokalach użytkowych wydzielonych w budynkach mieszkalnych,

  • dachy strome dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 35º do 45º,

  • wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych oraz nie więcej niż 9m,

  • szerokość elewacji frontowej nie większą niż 22m,

  • powierzchnia zabudowy do 30%,

  • intensywność zabudowy 0,1 – 0,9,

  • powierzchnia biologicznie czynna min. 40%,

  • minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej 800 m².

 

Bezpłatnie pomagamy w uzyskaniu najkorzystniejszego finansowania na zakup nieruchomości. Współpracujemy z notariuszem, doradcą finansowym oraz prawnikiem.

 

Przystanek Nieruchomości – Twój pośrednik

os. Bolesława Śmiałego 11, Poznań

 

e-mail: przystanek.nieruchomosci@gmail.com

tel. 500 114 872

 

Powyższa oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów.

PRZYSTANEK NIERUCHOMOŚCI

 

os. Bolesława Śmiałego 11

60 - 682 Poznań

 

tel. 500 114 872

e-mail: przystanek.nieruchomosci@gmail.com

 

Godziny otwarcia: pon. pt. 10.00 - 16.00 / wt. śr. czw. 10.00 - 17.00

 

NUMER LICENCJI: 27019

14 września 2022